top of page
gold-jewelry-diamond-shop-with-rings-necklaces-luxury-retail-store-window-display-showcase

אטא קרנה - דרכון מסחרי

Taking Rings from the Display Counter

אטא קרנה – ATA CARNET הדרכון המסחרי שלכם

ATA CARNET LOGO_edited.png

אטא קרנה הינו פנקס מעבר מכס לדוגמאות מסחריות המשמש, לפי תנאים מיוחדים שנקבעו באמנה בינלאומית, לצורך כניסה, או מעבר זמניים של טובין מסוגים שונים בין המדינות החתומות על האמנה, ללא כל צורך בתשלומי מסים כלשהם, או הפקדות פיקדונות בארצות היבוא הזמני.

השימוש בקרנה אטא, מאפשר ליצואן או לאיש העסקים, לעבור ממדינה למדינה עם הטובין ו/או הדוגמאות שברשותו, ללא כל בעיות מיוחדות.

דרך זו מעניקה מספר יתרונות בסיסיים:

  • אין כל צורך בתשלומי מיסים (לרבות: מכס, מיסי קנייה, היטלים, מע”מ או מיסי יבוא – אחרים) או הפקדת פקדונות בעת הכניסה הזמנית לארץ הייבוא.

  • הטובין הנלווים לקרנה אינם חייבים לעמוד בדרישות בלתי מכסיות, כגון: תקינה – סימון מוצרים וכדומה.

  • כל הסידורים הדרושים נעשים מראש בישראל ותהליך הכניסה עצמו לארץ היבוא הוא פשוט, קל ומהיר. דבר החוסך למחזיק הקרנה זמן ניכר והוצאות מיותרות בעת סיורו העסקי בחו”ל.

  • הכנת מסמך הקרנה היא פשוטה, קלה ונוחה יחסית.

  • המסמך אחיד לכל המדינות החברות באמנה ולכל סוגי הטובין המועברים באמצעותו.

למידע על תעודות ואישורי מסמכים – לחצו כאן

לפרטים נוספים – טל. 5631039/54/61 – 03 , דואר אלקטרוני: carnet@chamber.org.il

bottom of page