מבקש להתקבל כחבר בעמותה: איגוד תעשייני תכשיטים בישראל ומתחייב בזה לשלם את דמי החבר בעמותה כפי שייקבעו מפעם לפעם ע”י הנהלת העמותה.

בעוזבי את העמותה ו/או אם אצא ממנה עפ”י תקנותיה, לא תהיה לי כל תביעה או דרישה ביחס לכל תשלום ששילמתי לעמותה בעת היותי חבר בה . אם אתקבל כחבר בעמותה הנני מתחייב למלא אחר תקנותיה המהווים הסכם ביני ובין העמותה ובין חברי העמותה ובין עצמם ואחר החלטות ההנהלה והאסיפה הכללית.

דין חתימתי על בקשה זו כדין חתימה על כל התחייבות הנובעת מתקנון העמותה וחברותי בה.

אני מסכים, כי כל מחלוקת ביני ובין חבר אחר בעמותה בעניין הקשור בעמותה או הנמנה על מטרות העמותה, להוציא מחלוקות בענייני חובות כספים או תביעות בנושאי החזרת מתכות אצילות (לרבות זהב, כסף ופלטינה) וכן להוציא מחלוקת בנושאי מודלים, פטנטים, וסימני מסחר הרשומים אצל רשם המדגמים, רשם הפטנטים, ורשם סימני המסחר (בהתאמה) בישראל או בחו”ל, יימסר להכרעת בורר או בוררים שימונו ע”י העמותה וכל סכסוך ביני ובין העמותה יימסר להכרעת בורר שאינו חבר העמותה ושיוסכם עליו ביני ובין הנהלת העמותה ובאין הסכמה, ימונה הבורר ע”י נשיא לשכת עוה”ד בישראל עפ”י פניית העמותה והנני מתחייב למלא אחר פסק הבוררים.

  שם העסק
  כתובת
  טלפון
  נייד
  דוא"ל
  אתר
  מספר עובדים
  מספר ח.פ או ע.מ
  שם איש קשר

  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support