top of page
gold-jewelry-diamond-shop-with-rings-necklaces-luxury-retail-store-window-display-showcase

מידע עסקי

להלן שירותינו המרכזיים באמצעות לשכת המסחר תל אביב:
 

איתור ספקים ולקוחות פוטנציאלים
שירות זה מאפשר לך לאתר חברות בארץ ובעולם ולקבל מידע עסקי אודותיהן באמצעות מאגרי מידע עליהם אנו מנויים. מאגרים אלו מאפשרים יצירת רשימות של ספקים חדשים, לקוחות פוטנציאלים (יצרנים, יבואנים, יצואנים, מפיצים ונותני שירותים), וכן מידע על חברות למטרות שיתופי פעולה; כל זאת על פי חיתוכים ופילוחים המותאמים לצורכי הלקוח.

 

חיבור מהיר לשותף עסקי בחו”ל
שירות זה חושף את העסק שלך וכן מאפשר חדירה לשווקים חדשים והרחבת מגוון המוצרים שברשותך באמצעות ה-EEN, הרשת לאיתור שותפים עסקיים באירופה ובעולם (Enterprise Europe Network). רשת זו כוללת מעל ל-60 מדינות אירופאיות ומדינות אחרות כגון סין, אוסטרליה ועוד, ומאפשרת לאתר הצעות עסקיות ממאגר מידע הכולל מגוון רב של חברות זרות השותפות ברשת.

 

נתונים סטטיסטיים על היקפי יבוא
יבואן העוסק בפעילות בינלאומית, עומד מול מתחרים רבים ועל כן כדאי שירכוש ידע רב אודות המוצר אותו הוא מייבא. תחקיר מקדים ומקיף ממאגר נתונים עדכני, הוא כוח שיתורגם לכדי הצלחה כלכלית.
המרכז למידע עסקי מפיק דו”חות נתוני ייבוא ממערכת חדשה המתממשקת לנתוני “שער עולמי” ומאפשרת לקהילת הסחר הבינלאומי לקבל נתונים מדויקים על היקפי היבוא לישראל.

 

סקירות ענפיות בארץ

שירות זה מאפשר הזמנת סקירות ענפיות מוכנות של חברת דן אנד ברדסטריט.אם אתם מעוניינים לבדוק מהו מצב הענף בו אתם פועלים, או איך אפשר לדעת האם זהו זמן טוב להתחיל לפעול בענף מסוים, הסקירות הענפית של דן אנד ברדסטריט מאפשרות לבחון לעומק לפני החלטה על התחלת פעילות עסקית בענף מסוים, ובוחנת את מגמות השוק בענף ומונעת מכם ביצוע מהלכים שגויים.הסקירות מנתחות לעומק ענף או נישה מסוימים ומכילות מידע אודות המהות הכלכלית, סיכונים, התמודדויות עם משברים ותופעות חריגות, גורמים המשפיעים על הענף, השחקנים המרכזיים בענף, נתונים השוואתיים לחו”ל ועוד.
 

בדיקת חברות בארץ ובחו”ל
שירות זה מאפשר הזמנת דו”חות עסקיים עדכניים ואמינים על חברות בארץ ובעולם ממאגר מידע מוביל בתחום ניהול סיכוני אשראי במשק.
לרוב, המאגר כולל נתונים רבים ומקיפים על חברות ועסקים, כגון: פרטי בעלות והנהלה, חברות קשורות, תיאור הפעילות (כולל שמות לקוחות וספקים עיקריים), מוסר התשלומים, רשימת שעבודים, האם היו דיווחים על תביעות משפטיות, פירוט חשבונות הבנק, ועוד אינדיקטורים שליליים, במידה וקיימים.

 

תקצירי מכרזים
שירות זה מרכז רשימה מפולחת של מכרזים שפורסמו ע”י גופים ציבוריים וממשלתיים, כגון: משרד הביטחון, חברת החשמל, מרכז השלטון המקומי וכו’.
מרכז המידע מאפשר לך לשמוע לפני כולם אודות המכרזים שפורסמו ע”י אותם גופים, באמצעות איסוף המכרזים ומיונם לתחומי עניין שונים.
ניתן לעיין במאגר המכרזים באתר הלשכה באמצעות קוד וסיסמה או להירשם לדיוור הישיר chambernet ולקבל את המידע מפולח ישירות לדוא”ל שלך אחת לשבוע.

 

איתור מכרזים מהאיחוד האירופאי
שירות זה מאפשר קבלת מידע על מכרזים שמפורסמים ע”י גופים מוסדיים באיחוד האירופאי.

 

מידע על תערוכות
שירות זה מספק מידע מפולח על תערוכות בינלאומיות בכל העולם.
המידע על כל תערוכה כולל את שם התערוכה, מיקומה ומועד קיומה. שירות זה מספק למשתמש תחזית עתידית לתערוכות בעולם על פי הצורך.

bottom of page