הזמנה לכנס חשיפת כלי סיוע ליצואני תכשיטים 20.02.20