top of page

ירחון איגוד התכשיטנים אוקטובר 2022

חברים יקריםעוד בחירות...עוד בלאגן, ושוב אנו רואים שאין לנו על מי להישען אלא...לפחות ב"ה מכירות התכשיטים בעליה בחודשיים האחרונים, היצוא טוב מאד, בתקווה שימשיך כך...

החגים לא הותירו לנו הרבה ימי עבודה באוקטובר אבל בין לבין היו מכירות יפות יחסית אז לסיכום אין תלונות.ולענייננו, אחת המצוקות שהענף מתמודד איתן כבר שנים זה חוסר בידים עובדות, צרה צרורה, אין מי שיעבוד, זה כבר מצב קבוע שאין עובדים ולא רק צורפים או משבצים גם מוכרים\ות טובים, אנשי שיווק, מפעילי דיגיטל צעירים. הדור החדש לא רוצה לעבוד. הוא מעדיף לשבת בבית בעבודות מרחוק ולחיות בחלומות.האיגוד מתכנן להתרכז בפתרונות לבעיה הזאת ב-2023, אחרת לא נוכל להתקיים ככה.

לעתים פונים לאיגוד בוגרי שנקר וצורפים למיניהם, אני מזמין אתכם להביט בקורות החיים של צורפים בקישור הזה.
הוראת השעה לפטור מכס על תכשיטים עומדת להסתיים ב- 31/12/22


בהמשך לבעיית העובדים, הוראת השעה שהוציא שר האוצר לפני מספר חודשים פתחה את שאר המדינות ליבוא תכשיטים פטור ממכס כולל ממדינות המזרח, לפי נתוני רשות המיסים אכן תגובת היבואנים הגדילה את היקף היבוא ארצה באופן ניכר. התבקשנו לדווח כיצד השפיעה הוראת השעה על הענף בארץ ובכלל, ובהתאם אתם מתבקשים למלא את השאלון באופן אנונימי ולחוות את דעתכם על המהלך ותוצאותיו. להלן קישור לשאלון, בתודה.


זכויות העובדים בבחירות לכנסת ה- 25, 1 בנובמבר 2022


על פי חוק יסוד הכנסת (סעיף 10), יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון ועל פי חוק הבחירות לכנסת (סעיף 136), עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, זכאי לתשלום שכר שהיה משתלם לו ביום הבחירות אילולא שבת.

מי זכאי לתשלום שכר ביום הבחירות: ככלל כל העובדים, גם אלה שאינם זכאים לבחור לרבות אזרחים שאינם ישראלים זכאים לשכר ביום הבחירות, למעט במקרים הבאים בהם יום הבחירות אינו נחשב ליום שבתון ועובד שייעדר מעבודתו ללא סיבה מוצדקת, הקבועה בחוק לא יהיה זכאי לשכר:

 1. שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים (כמפורט בהודעת ועדת הבחירות המרכזית), אשר ימשיכו לפעול כסדרם. יצויין, כי בשירותים לעיל, יום הבחירות אינו נחשב יום שבתון.

 2. עובדים שאינם אזרחי ישראל בענפי; הסיעוד המועסקים על ידי יחיד, המלונאות, ההסעדה, הבניין והתעשייה - בהתאם לתיקון מיום 24.12.20 לחוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה) התשפ"א 2020, עובדים בענפים המפורטים לעיל המועסקים ביום הבחירות בעבודתם יקבלו את שכרם הרגיל. כלומר, הם לא יקבלו כפל תשלום. עובד כאמור שנעדר מעבודתו על אף שנדרש לעבוד ביום השבתון, לא יהיה זכאי לשכר בעד אותו יום, אלא אם כן, מדובר בהיעדרות בשל אחת מהנסיבות הבאות: מחלה, חופשה שנתית, ימי חג; מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית; אבל; היעדרות מותרת לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים (הריון, תקופת לידה והורות).

תנאי הזכות לתשלום שכר ביום בחירות: על פי סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת, עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, זכאי לתשלום שכר שהיה משתלם לו ביום הבחירות אילולא שבת. עובד שאינו עומד בתנאי האמור, רשאי שלא לעבוד ביום הבחירות, אולם לא יהיה זכאי לקבל שכר עבור יום זה. עבודה ביום הבחירות: אין איסור בחוק על העסקתם של עובדים ביום הבחירות ובלבד שהעסקה תהיה על פי רצונם והסכמתם של העובדים. דהיינו מעסיק שאינו נכלל בהודעת ועדת הבחירות המרכזית (כמפורט להלן) אינו יכול לכפות על העובד להופיע לעבודה ביום הבחירות. לפיכך, ניתן להעסיק ביום הבחירות רק עובדים אשר הסכימו לכך. חשוב להבהיר, כי על המעסיק לוודא שעובד שיועסק ביום הבחירות יוכל לממש את זכותו הדמוקרטית להצביע. גובה תשלום שכר בגין עבודה ביום הבחירות: החוק אינו מסדיר את נושא גובה השכר שמשתלם לעובד שעבד ביום הבחירות. על פי הפרשנות המקובלת עובד שעבד ביום שבתון, יהיה זכאי לשכר בשיעור של 200% משכרו הרגיל לחלופין, ניתן להמיר את התשלום ביום חופשה נוסף. כמו כן, קיימים הסכמים קיבוצי/צווי הרחבה המסדירים את הנושא באופן ספציפי. מעביד שחל עליו הסדר כאמור חייב לפעול לפיו. תחילתו וסופו של השבתון: שעות השבתון אינן מוגדרות בחוק ולפיכך נושא זה נתון לפרשנויות שונות לגבי תחילתו וסיומו של יום זה. פרשנות אחת גורסת, כי תחילתו וסופו של יום השבתון הוא בהתאם לסעיף 2 לחוק הפרשנות, המגדיר יום כתקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו. לפי הפרשנות השנייה, יש לראות את תחילתו וסופו של יום השבתון בהתאם לשעות פתיחת הקלפיות, כקבוע בחוק הבחירות. על פי חוק הבחירות, שעות פתיחת הקלפיות יהיו בין 07:00 - 22:00. סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות:

 • עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות;

 • שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק;

 • בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים;

 • מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות;

 • שירותי התקשורת;

 • מפעלי מים וחשמל;

 • אספקת דלק והעברתו;

 • תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים;

 • עיתונות, רדיו וטלוויזיה;

 • הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים;

 • חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות);

 • אפיית לחם וייצור מוצרי חלב;

 • בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות;

 • כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם;

 • שירותי קבורה;

 • מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים;

 • שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות בכל השירותים שפורטו לעיל תינתן לעובדים אפשרות להצביע

מאת: לשכת המסחר


המלצת האיגוד: תתרכזו יותר באבני חןלקראת קניות או ייצור ל- 2023 אני ממליץ להתרכז בתכשיטים משובצים באבני חן עם או בלי יהלומים בכל סוגי התכשיטים, כל מותגי העל כבר שם, לא רק ביוקרה ואם מותגי העל בשעונים כבר הצטרפו לטרנד אזי כדאי גם לכם, היתרון התמחירי ברור לכולנו וכמובן הביקוש שהולך ועולה.


מכירות התכשיטים בארה"ב בשנת 2022

לוטשים וסיטונאים מביעים חשש הולך וגובר מירידה במכירות. לאור העובדה שירידה במכירות תוביל לירידה במחירי היהלומים המלוטשים, כאשר עלויות הגלם גבוהות, זה מייצר בעיה לשוק היהלומים.

בתוך כך, וסלחו לי מראש על מתן תחזית לאור הטעות שעליה דיברתי לפני רגע, נכון להיום, נראה כי מכירות התכשיטים צפויות לרשום עלייה בשנת 2022, במונחי שווי המכירות. איזו עלייה? על פי ניתוח השוק שלנו, ונתונים שנאספו מקמעונאים בארה"ב, מכירות התכשיטים עלו עד כה השנה בשיעור של 8.3%.

הנתונים של ממשלת ארה"ב, שעדכנה גם את נתוני המכירות בשנה הנוכחית, מצביעים על עלייה שנתית של 7.7% במכירות. מניסיון, נתון זה יעודכן שוב בשנה הבאה, ככל הנראה כלפי מטה. אני זהיר כי לפי הנתונים שלנו, השווי הכולל של מכירות התכשיטים אמנם עלה בתשעת החודשים הראשונים של 2022, אך מספר התכשיטים שנמכרו דווקא ירד עד כה השנה.

כשבוחנים את נתוני המכירות של יהלומים בלבד, המגמה דומה: השווי הכולל של המכירות הקמעונאיות עלה, ואילו מספר הפריטים שנמכרו ירד.

השורה התחתונה

הביקוש הצרכני לתכשיטים המשיך לצמוח אפילו בימים הקשים של 2020, ולא הפסיק לצמוח מאז. עם זאת, בשעה שהביקוש לתכשיטים המשיך לצמוח במונחי שווי מכירות, נמשכה הירידה במספר הפריטים שנמכרו.

בשוק היהלומים מורגש שינוי במגמות הביקוש הצרכני, ולא רק ביחס ל-2021 הפנטסטית. את הביקוש לתכשיטי יהלומים מניעה העלייה בביקוש ליהלומים גדולים יותר, וכן דחיית חתונות והצעות נישואין.

כעת, אנחנו חוזרים לנתונים רגילים בתחום הנישואין והאירוסין. לא נעים לראות ירידה שנתית בפעילות העסקית, אך ראייה לטווח ארוך מספרת לנו סיפור אחר. בשעה שרוב התעשיות נפגעו, שוק היהלומים הבינלאומי נהנה מתקופה נהדרת. כעת, הביקוש הצרכני בארה"ב הולך ועובר ליהלומים יקרים יותר. ההוצאות על יהלומים עלו עד כה השנה, ומספר היהלומים שנמכרו ירד.

זה אולי מאשר משהו בנוגע לאופן שבו אמריקאים רואים יהלומים טבעיים. בעלי הכיסים העמוקים מעריצים יהלומים, ויתר הצרכנים פשוט פונים ליהלומי מעבדה, שממשיכים להתחזק.

והערה אחרונה לסיום, על נתוני SpendingPulse של מאסטרקארד. הנתונים שם הצביעו שוב על צמיחה דו-ספרתית בנתוני מכירות התכשיטים. אני לא רוצה לקרוא לנתונים דמיוניים, אבל הנתונים שבידיהם כנראה שגויים מאוד.

ייתכן שהם מתקנים את הטעויות שלהם. אחרי שדיווחו על מכירות חזקות מאוד של תכשיטים מאז תחילת השנה, הם כעת צופים כי המכירות בעונת החגים יצמחו בשיעור שנתי של 2.2%. נתון זה אינו עולה בקנה אחד עם העלייה שעליה דווח עד כה, בשיעור של 17-19%. אך בדיוק כפי שהעלייה הזו לא מדויקת, גם התחזית הנמוכה לעונת החגים לא מדויקת. הנתונים צפויים להיות טובים יותר.

מהצד החיובי, הם מבצעים התאמות של נתוני המכירות החודשיים, וחתכו את נתוני הצמיחה בספטמבר ל-7%.


Comments


bottom of page