top of page

ירחון איגוד התכשיטנים, אפריל 2024

חברים יקרים


המלחמה לא נגמרת כל כך מהר, וכבר למדנו לחיות לצד וירוסים רק שהפעם הם קשים, הביקוש לתכשיטים כבר חודשיים בעלייה, גם בישראל הכלל הוא פשוט: אין טיסות = קונים תכשיטים. אז מי שעדין לא מחזיק במכירות אונליין אז כדאי שיתעורר. זה עובד.


לאחר הרבעון הראשון של 2024 אנו משתפים אתכם בנושאים המטופלים ע"י האיגוד בענף התכשיטים בארץ והשפעתם גם על היצואנים המוכרים בחו"ל.


נושאים בטיפול האיגוד בענף התכשיטים


להלן חלק מהנושאים שהאיגוד פועל מול משרדי הממשלה לתיקון עוולות וחסמים שפוגעים בעסקי התכשיטים שעובדים כחוק. עם השנים מתחזק פער שלילי של עסקים שעובדים כחוק לבין העבריינים. נשמח לקבל סיוע אם אתם מכירים בעלי תפקידים רלוונטים.


סטטוס הפניות במשרדי הממשלה

באחריות

נושא

פניות לרשות המיסים ורשות איסור הלבנת הון

רשות המיסים ואיסור הלבנת הון


מניעת הברחות זהב ותכשיטים לארץ - צמצום השוק השחור ומימון טרור 

הוגשה תלונה לרשות התחרות נגד המונופול של מכון התקנים

משרד הכלכלה, רשות התקינה. מכון התקנים בלבד

פתיחת תחרות מעבדות לבדיקות וסימון תכשיטי זהב 

קיימות תכניות סיוע לשיווק בחו"ל, לא מספיקות. מתוכננות תכניות סבסוד הכשרת עובדים 

משרד הכלכלה ומשרד העבודה

עידוד ייצור מקומי 

פניות ללא מענה, מועבר לטיפול משפטי 

רשות התקינה משרד הכלכלה 

אכיפת בדיקות תכשיטים בחנויות תכשיטי זהב למניעת הונאות

פניות לא מענה

רשות לסחר הוגן והגנת הצרכן במשרד הכלכלה

פיקוח על מעבדות תיעוד יהלומים למניעת הערכות שווי מוטעות

פניות ללא מענה 

משרד הכלכלה\האוצר 

רישיונות עיסוק בזהב בכדי לפקח על העוסקים בענף

מתקיים קשר עם משרד העבודה, האיגוד מתחיל את מיזם הכשרות מקצועיות 

הכשרת עובדים ע"י האיגוד 

תכנית במימון ממשלתי להכשרת עובדים בענף התכשיטים

רישום למערכת בתי המשפט

מערכת בתי המשפט

הסדרת שמאות תכשיטים 

אתיקה לענף התכשיטים


ההצפה ברשת והתחרות האדירה בענף התכשיטים בעולם כולו יוצרות שחיקה בבידול העסקים שלכם, מומחים לשיווק בכל העולם מתוסכלים מרמת ההשפעה של קמפיינים דיגיטליים ואחרים ולו רק בשל הקלות שכל עסק מפרסם את מרכולתו ומרחיב את אוקיינוס התחרות.


מה שמבדל את העסקים המתפתחים כיום היא דווקא האנושיות, עוד לפני שנכנסנו לעידן ה-AI כבר נמאס לנו מבוטים ונסיונות כושלים לספק שירות לקוחות דיגיטלי וזול. דווקא עסקים שמספקים אנושיות ומוסריות מצליחים להתרומם עם הראש מעל מי התחרות הקשים לנשימה.


אנו ממליצים להדגיש את החברות באיגוד בפרסומים, להתחיל להגדיר את שירות הלקוחות כהצלחת לקוחות, ולא זה לא סיסמה אמריקאית נבובה, זה קורה פה בישראל עם הגדולים ביותר כמו בנק לאומי

עם סיירת מנכ"ל, חברות הייטק שמזמן מעמיקות בהקלטות השיחות עם הלקוחות וניתוחן דוגמת Gong. האתיקה שמחייבת שקיפות, אמינות ונאמנות ללקוח היא שתביא את הלקוח לבחור בקנייה הבאה את התכשיט שלכם.דמי חבר 2024


במהלך אפריל נשלחו אליכם למייל חשבונות דמי חבר, בכדי להקל עלינו נבקש לשלם בקישור בהקדם.


חוקים ותקנות


מנהל היהלומים והתכשיטים במשרד הכלכלה מזכיר לנו שוב שהחזקת יהלומים לשיבוץ ללא רישיון היא עבירה על החוק, אז קבלו תזכורת נוספת:
חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואיםביום 18.03.24, פורסם חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד- 2024.


להלן עיקרי החוק:הקפאת דמי הבראה:סכום יום הבראה בשנת 2024 יוקפא ויהיה זהה לזה שניתן לעובד במהלך שנת 2023 וזאת גם אם קיים הסכם אישי או הסכם קיבוצי או נוהג לפיו ערך יום ההבראה של עובד היה אמור לעלות בשנת 2024.הפחתת דמי ההבראה: בנוסף להקפאת סכום יום הבראה על המעסיק לבצע הפחתה בתשלום דמי הבראה כדלקמן:

 1. על המעסיק להפחית יום הבראה אחד, ממכסת ימי ההבראה לה זכאי העובד בשנת 2024 במועד בו הוא משלם את דמי ההבראה.

 2. לגבי מעסיק שמשלם דמי ההבראה בדרך של מימון נופש או בהטבה אחרת הניתנת בעין – עליו להקטין את המימון או שווי ההטבה במחיר יום הבראה.

 3. עובד בהפחתה חלקית- עובד שהיה זכאי בשנת 2024 לחמישה ימי הבראה, ומשכורתו החודשית הממוצעת בתקופה של שלושת החודשים ינואר 2024 עד מרץ 2024 אינה עולה על 6,000 שקלים חדשים, ואם הוא מועסק במשרה חלקית – אינה עולה על הסכום כאמור כשהוא מוכפל בחלקיות משרתו - יופחת להם 1/2 יום הבראה בלבד.

 4. עובד שדמי הבראה משולמים לו באופן חודשי (ולא פעם בשנה), תבוצע הפחתה של 1/12 מהתשלום, החל מינואר 2024.

 5. עובד שמועסק במשרה חלקית, הפחתה לגביו תהיה בהתאם לחלקיות משרתו.


העברת סכום ההשתתפות לפקיד שומה: על המעסיק להעביר לפקיד השומה את "סכום ההשתתפות" – הכולל את מחיר יום ההבראה שהופחת וכן תשלומים שהמעסיק היה נדרש להוציא אלמלא ההפחתה של יום ההבראה (ביטוח לאומי, מס בריאות, מס שכר וכיו"ב), ולגבי מעסיק שמעביר תשלומים לקרן השתלמות – גם הסכום שעליו להעביר לקרן השתלמות בעבור העובד בשל תשלום מחיר יום הבראה .


סייגים לתחולת ההפחתה: על מנת לצמצם את הפגיעה בעובדים כתוצאה מהפחתת דמי ההבראה החוקהחוק מונה שורה של עניינים בהם לא תובא בחשבון הפחתה בדמי הבראה , בין היתר, כשמדובר בסכום המשולם בעד העובד לקופת גמל לקצבה; ההכנסה לחישוב תשלומים לקופת גמל לקצבה, או החיוב במס או הפטור ממנו בשל תשלומים כאמור, לפי העניין; תשלום חד-פעמי המשולם לעובד או לשאיריו, לפי דין או הסכם, עקב סיום עבודה; ועוד. להלן קישור לנוסח המלא של החוק


חובת הנגישות שחלה על עסקיםבכל הנוגע לתחום הנגישות, עסקים רבים מקבלים מכתבי התראה בטרם הגשת תביעה כנגדם בבקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית, ולעיתים מוגשת תביעה מבלי שנשלח קודם לכן מכתב התראה. לעיתים אף מתקבלת בעסק התראה מאת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, בטרם הטלת עיצום בשל אי עמידה בדרישות החוקיות להנגשת העסק.

על כל עסק בישראל חלה חובת הנגשה בתחומים שונים, לדוגמה:

 1. נגישות העסק עצמו מבחינת חניה, דרכי גישה, דלפק מכירה, מעברים, ריהוט, שרותי נכים, מעליות שילוט והתאמות ללקויי שמיעה

 2. הדרכת העובדים למתן שירות נגיש וללא אפליה ללקוחות עם מוגבלות

 3. הנגשת אתר האינטרנט ובכלל זה פרסום הסדרי נגישות שבוצעו בעסק וכן פרטי הקשר של רכז הנגישות (בעסק המעסיק 25 עובדים ומעלה)

 4. הנגשת המרכזייה הטלפונית ללא מוזיקת רקע ומתן דרך חלופית לתקשורת ושרות הלקוח כגון: מייל, SMS, ווטסאפ

 5. הנגשת המידע ללקוחות בפורמטים שונים בהתאם למוגבלותם ולבקשתם

 6. הנגשת אירועים, כנסים והדרכות

 7. אפשרות לכניסה לעסק עם חיית שירות

 8. הכנת נהלים לקיום ושימור ההנגשה

הנגשת עסק מהווה גם ניהול סיכונים מחושב, מאחר ועדיף להשקיע את העלויות בהנגשה בפועל ולהרוויח מכך גם עסקית, גם תדמיתית וגם לצמצם סיכון לתביעה משפטית ועיצומים כספיים, נוכח אי עמידה בדרישות החוק.

חשוב לדעת כי לעסקים זעירים וקטנים, קיימת אפשרות לפטור מהנגשות שונות במידת הצורך ובהתאם למצבם הכספי, איך יש להסדיר את הנושא מראש. להלן קישור לפרטים אודות פטור מהנגשת אתר אינטרנט, באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולהלן קישור להגשת בקשה לקבלת פטור

תביעות רבות מוגשות בתחום הנגשת אתר האינטרנט, אי פרסום הסדרי הנגישות של העסק באתר האינטרנט שלו, אי נגישות במרכזיה הטלפונית והיעדר לולאת השראה לצורך תקשורת עם לקוחות לקויי שמיעה בדלפקי השרות והקבלה.

 

לשאלות בנושא, חברי לשכת המסחר מוזמנים לפנות לעו"ד מירב ולדמן - 

טל': 03-5631049

 

אם טרם הנגשתם את עסקכם באופן מלא כנדרש עפ"י חוק, ניתן לפנות לייעוץ לעמותת נגישות ישראל.ניתן ליצור קשר עם מייסד העמותה יובל וגנר במייל: yuval@aisrael.org

בנוסף, מוצע לצפות במידע המפורט באתר משרד המשפטים לעניין נגישות לשירות - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.ולהלן קישור למידע עבור אנשי מקצוע לדרישות הנגישות השונות


לענייני תכשיטים


עלייה במכירות התכשיטים והשעונים בארה"ב בחודש פברואר


מכירות השעונים והתכשיטים בארה"ב עלו בשיעור של 5.8% בחודש פברואר, וזאת אחרי ינואר חלש, שבוהמכירות עלו ב-0.6% בלבד, כך דווח ב-IDEX Online. בסך הכל, מכירות התכשיטים עלו ב-5.6% ומכירות השעונים עלו ב-6.5% בחודש פברואר, ורשמו צמיחה כוללת של 5.8%.

 

ביצועי החסר של ינואר נבעו חלקית מירידה משמעותית במכירות של יהלומים לא משובצים, האחראים על מעל חמישית מסך מכירות התכשיטים. פדרציית הקמעונות הלאומית (NRF) מעריכה כי ההוצאות על תכשיטים בוולנטיינס דיי זינקו לשיא כל הזמנים של 6.4 מיליארד דולר.

 

עם זאת, הייצוא של שעונים שוויצרים התכווץ בפברואר ב-3.8%, בירידה הראשונה במכירות אחרי שנתיים של צמיחה עקבית.

 

הנתונים המעודכנים של משרד המסחר האמריקאי מראים כי המכירות בדצמבר עקפו את ההערכות הראשוניות, ועלו בשיעור של 6%, לעומת 5.8% בהערכה הקודמת.

קרדיט: מכון היהלומיםחברת המחקר טנוריס במאמר על השפעת יהלומי מעבדה מציגה:


מכירות תכשיטים ויהלומים ירדו ב-3% במרץ 2024.


 • ירידה במכירות יהלומים רופפים: מכירות יהלומים רופפים, המהווים יותר מ-21% ממכירות התכשיטים של קמעונאים, ירדו משמעותית.

 • ירידה בהכנסות מ-LGD: לראשונה, ההכנסות ממכירות יהלומים סינטטיים מעבדה (LGD) ירדו משנה לשנה, כאשר הצרכנים הוציאו פחות על פריט.

 • מכירות תכשיטי יהלומים טבעיים ירדו ב-3.4% ביחידות וב-2.4% בערך מכירות קמעונאיות.

 • ההכנסות ממכירות יהלומים רופפים LGD ירדו ב-30% ו-29% משנה לשנה.

 • צמיחה במכירות יחידות LGD נמשכת, אך גם צמיחה זו נמצאת תחת לחץ.

 • שולי הקמעונאי נותרו שטוחים ב-51%.

 • מחיר המכירה הקמעונאי הממוצע ירד מעט ב-0.5% ל-1,080 דולר.

 • תוצאות הרבעון הראשון של השנה מראות ירידה של 0.4% ביחידות ועלייה של 0.7% בערך מכירות קמעונאיות.

המאמר מציין כי מספר גורמים תרמו לירידה במכירות, כולל:

 • אי ודאות כלכלית

 • עלייה באינפלציה

 • ירידה בביקוש ליהלומים גדולים ויקרים

 • עלייה בתחרות מצד קמעונאים מקוונים


המאמר מסתיים בהצהרה כי התעשייה צריכה להסתגל למציאות החדשה על מנת לשגשג.


עיצובים חדשים ממגזין JW להשראה
קורות חיים שהגיעו לאיגוד


לבקשת חברי האיגוד


למפעל ייצור תכשיטים בבת ים דרוש/ה עובד/ת לעבודת  הרכבות והשחלות (ידע בצורפות – יתרון)

לפרטים – גילי 0522808978

תודה רבה,

ישראל


Comments


bottom of page