top of page

ירחון איגוד התכשיטנים, יוני 2024

ממשיכים את שגרת אין צפון ודרום ובמקביל מוכרים תכשיטים, איזו מציאות הזויה, כיצד למדנו לחיות לצד כל דבר, החיים חזקים.


חלופה לטורקיה


במסגרת החלופות לטורקיה אני מקבל הרבה פניות על חברים שלא בדקו את השוק המקומי או החלופות הידועות כמו איטליה, סין והודו וכבר הגיעו למדבריות בכדי למצוא ספקים ראויים, צריך לקחת בחשבון שלא מומלת בלשון המעטה לעבוד עם כל אחד והחישוב של מדינה עם לייבור נמוך הוא אינו השיקול היחידי ברכישת תכשיטים. אז כמו כל דבר חדש מחובתי להזכיר לכם שיש לנו יצרנים ישראלים מעולים באיגוד שעומדים בדרישות ומספקים יופי של תכשיטים.

באם בכל זאת חשקה נפשכם בלחפש חלופות אז ראשית תתחילו בקטן, תזמינו שנים שלושה משלוחים קטנים ובדקו את המשלוח, במכון התקנים יבדקו עבורכם את טוהר הזהב ובאגיע המשלוח אליכם בצעו בדיקת איכות קפדנית. חשוב לזכור שספק מפוקפק ינסה את מזלו רק לאחר מספר משלוחים אז שוב, כבדהו וחשדהו.


תהליך איתור ספקים בחו"ל הינו ארוך ומחייב אתכם להיות ממוקדים וזהירים. נסו בכל זאת לשאול חברים למקצוע, מצווה לעזור.


צפי תערוכות בינ"ל

Jewelry Show

מומביי , הודו

8-13 באוגוסט 2024

ויצ'נזה, איטליה

6-10 בספטמבר 2024

מרכז הכנסים\אקספו הונג קונג

16-22 בספטמבר 2024

דלהי, הודו

29 30 בספטמבר 1 באוקטובר

לסה דפלמיירה, פורטוגל

26-29 בספטמבר 2024


mastercard

תזכורת למי שטרם שילם דמי חבר 2024


 

חברת פייסבוק וחוסר השקיפות בנוגע ללקוחות: ניתוח מעמיק


facebook logo

חברת פייסבוק, נתונה תחת ביקורת הולכת וגוברת בשל חוסר השקיפות שלה בנוגע ללקוחותיה. טענות אלו מתמקדות בעיקר בשלוש בעיות מרכזיות:


  1. חוסר נגישות: לקוחות רבים מתקשים ליצור קשר עם שירות הלקוחות של פייסבוק, לקבל תשובות לשאלותיהם או לפתור בעיות טכניות.

  2. הגבלת חשבונות פרסום ללא התראה: פייסבוק נוטה להגביל או לחסום חשבונות פרסום באופן שרירותי, לעיתים קרובות ללא התראה מוקדמת או הסבר מפורט.

  3. פגיעה בעסקים: כתוצאה מהגבלות אלו, עסקים רבים סובלים מפגיעה משמעותית בפעילותם, באי-יכולת לפרסם את מוצריהם או שירותיהם, ואף באובדן הכנסות.


לאחרונה גברו החסימות בעיקר עקב המלחמה, חפירה עמוקה ברשת לימדה אותי שפייסבוק וגוגל החליטו חד צדדית לחסום בישראל כל פוטנציאל שנאה וכמות החשבונות החסומים המריאה.


אם אתם סובלים מפייסבוק נא עדכנו במייל office@ijma.org.il


 

דיני עבודההעסקת בני נוער בחופשת הקיץ 2024


שכר מינימום לנוער – החל מאפריל 2024

חל מתאריך 01/04/2024 התעדכן שכר המינימום לבני נוער עובדים על פי התעריפים הבאים:שכר שעתי (לפי היקף משרה של 173 שעות בחודש)

גיל

שכר לחודש

שכר לשעה

עד 16

4,116.01 ש"ח

23.79 ש"ח

עד 17

4,410.01 ש"ח

25.49 ש"ח

עד 18

4,880.41 ש"ח

28.21 ש"ח

 

1. גיל העסקה

אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14.נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בחופשות רשמיות.במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה. ניתן להעסיק נוער רק עבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.לדוגמה: עבודה עם מכונות גזירה וחיתוך כבדות, ייצור ועיבוד חומרים המתלקחים במהירות, עבודה במקומות שהטמפרטורה בהם אינה בין 40-4 מעלות, עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים.

2. מסמכים ואישורים

הצגת תעודת זהות - בהתאם לתיקון 18 לחוק, מחודש אפריל 2016, מעסיק רשאי להעסיק נער רק אם הציג תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, הכוללת את פרטיו. על המעסיק לשמור העתק של תעודת הזהות במשך כל תקופת ההעסקה ועד שנה לאחר מתום ההעסקה. בתום התקופה על המעסיק לבער את העתק תעודת הזהות.

אישור רפואי - חל איסור להעסיק נער, אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעסקתו. על המעסיק לשמור את האישור הרפואי או העתקו במשך כל תקופת ההעסקה ועד שנה לאחר תום ההעסקה. בתום התקופה יבער המעסיק את האישור.

3. מסירת הודעה לעובד

על פי חוק הודעה לעובד, חלה חובה על המעסיק למסור לבני הנוער הבאים לעבוד למשך 30 ימים לפחות, תוך 7 ימי עבודה, טופס הקבוע בתקנות שבו מפורטים, בין היתר, הפרטים הבאים: זהות המעסיק והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך התקופה, עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד, גובה השכר לשעה של העובד, אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שלדעת המעסיק יוכלו לסייע לו ולעובד לדעת טוב יותר מה מצופה מהעובד במהלך תקופת עבודתו. מטרת חוק הודעה לעובד הינה להבהיר את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו.

 

4. שעות עבודה

מותר להעסיק לכל היותר 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.בני 16 ומעלה - מותר להעסיק עד 9 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.

5. שעות נוספות

חל איסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות.


צו הרחבה בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל)


ביום 5.3.24 פורסם צו הרחבה להסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות המגזר העסקי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו חיוב מעסיקים בתשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב מלחמת "חרבות ברזל" מיום כ"ב בתשרי.

ביום 17.3.24 פורסם צו הרחבה המאריך את תקופת הזכאות לתשלום שכר עד ליום 31.12.23.ביום 26.5.24 פורסמה הארכה נוספת של תקופת הזכאות לתשלום שכר עד ליום 29.2.24.

תחילתו של צו – מיום 5.3.24.

תחילת הצו לגבי תשלום שכר בגין תקופת חל"ת (כמפורט בסעיף 2.5 להלן) - היא חודש ימים מיום התחילה וזאת לצורך הסדרת מתווה התחשבנות שייקבע בין המוסד לביטוח לאומי לבין רשות המיסים -

1. התנאים לתשלום שכר לעובדים:

מעסיק ישלם לעובד שכר ולרבות תנאים סוציאליים, בשל כל יום היעדרות של העובד מעבודתו בשל המצב הביטחוני בתקופת ההסכם, בהתקיים אחד התנאים המפורטים להלן:1.1 העובד מתגורר בישוב אשר פונה לפי החלטות הממשלה והוא נעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 7.10.2023 ועד ליום 29.2.24 כולה או חלקה; להמשך הפרטים


אישור מחלה שלא לאחר ביקור רופא


תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) (תיקון), התשפ"ד 2024

ביום 20 ביוני 2024 פורסם ברשומות תיקון לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) התשפ"ד- 2024, שמאפשר לעובד במקרה של מחלה קצרה, כמפורט בתקנות, לקבל אישור מחלה קצר, שתנפיק קופת החולים בתנאים המפורטים בתקנות , שלא לאחר ביקור רופא.תחילת התקנות – ביום 1.9.24 ( ב–1 בחודש שבתום חודשיים מיום פרסומן).

להלן עיקרי התקנות:

1. נקבע כי עובד יהיה רשאי להמציא למעסיקו גם שלא לאחר "ביקור רופא" תעודת מחלה שהיא אחת מהתעודות המפורטות להלן:

א. "תעודת מחלה קצרה" חתומה ביד רופא ובלבד שבתוך שבעת הימים הרצופים שקדמו לכל יום מחלה שצוין בתעודה האמורה לא ניתנו לעובד תעודות מחלה קצרות בעד יותר מארבעה ימי מחלה;ב. תעודת מחלה קצרה שתנפיק קופת חולים, שלא בחתימת רופא. התעודה תונפק לאחר שהעובד דיווח לקופת החולים על מצב בריאותו שאינו מאפשר לו לעבוד באופן זמני בנסיבות שיאפשרו הוצאת תעודה ושעליהן הודיעה קופת החולים למבוטחיה, ובכפוף לכל התנאים האלה:

  • התעודה תינתן עד ארבע פעמים בשנה. (תעודות שיונפקו בתוך שבעה ימים רצופים, יראו אותן כתעודת מחלה אחת לעניין זה);

  • פרק זמן מצטבר של עד עשרה ימים בשנה;

  • בשבעת הימים הרצופים שקדמו לכל יום מחלה שצוין בתעודה לא ניתנו לעובד תעודות מחלה קצרות בעד יותר מארבעה ימי מחלה.

ג. תעודת מחלה החתומה ביד רופא, שתינתן במקרים רפואיים חריגים.מובהר כי תעודות כאמור יונפקו רק בגין מחלת העובד עצמו ולא של קרובי משפחתו.

2. הגדרות:

  • "ביקור רופא" - לרבות באמצעות היוועדות חזותית, שיחה טלפונית עם רופא או חילופי תכתובות עם רופא;

  • "תעודת מחלה קצרה" - תעודת מחלה לפרק זמן שאינו עולה על ארבעה ימי מחלה, שניתנה שלא בעקבות ביקור רופא ושאינה תעודת מחלה שניתנה במקרים רפואיים חריגים;

  • "חתומה בדי רופא" – לרבות באופן דיגיטלי.


 

חדשות תכשיטים


דה בירס מפסיקה לייצר יהלומי מעבדהדה בירס (De Beers) תפסיק לייצר יהלומי מעבדה עבור לייטבוקס (Lightbox), מותג יהלומי המעבדה של החברה, כך דווח ב-IDEX Online.

 

מנכ"ל דה בירס, אל קוק (Al Cock) הודיעה על השינוי הזה במהלך תערוכת JCK לאס וגאס בתחילת יוני, וזאת בשעה שהחברה-האם של דה בירס, אנגלו אמריקן (Anglo American), ממשיכה לחפש קונה עבור חברת היהלומים.

 

דה בירס הפתיעה את שוק היהלומים בשנת 2018, כשהשיקה את מותג יהלומי המעבדה לייטבוקס, והציגה תמחור של 800 דולר לקרט. בשש השנים שעברו מאז, המותג לייטבוקס התרחב לקולקציות פרימיום וקולקציות מוזלות, תעודות דירוג, יהלומים גדולים ויקרים יותר, ומכירות בחנויות פיזיות ובפלטפורמות אונליין. המותג אפילו חדר לתקופה קצרה לתחום תכשיטי הנישואין. בחודש שעבר, דה בירס הורידה את התמחור הבסיסי ל-500 דולר לקרט.

 

דה בירס אמנם תשמור על המותג לייטבוקס, אך תמכור יהלומי מעבדה רק מהמלאי הקיים, שצפוי להספיק לשנה נוספת. החברה תחזיר את חטיבת יהלומי המעבדה שלה, אלמנט סיקס (Element Six), לתחום יהלומי התעשייה, ותמזג את שלושת מרכזי הייצור הקיימים לכדי מרכז אחד. קרדיט: מכון היהלומים.דה בירס מכוונת לקמעונאות


ענקית היהלומים דה בירס (De Beers) השיקה תכנית שאפתנית ל-5 השנים הקרובות, שבסיומן החברה מתכננת להפוך למותג התכשיטים המוביל בעולם, כך דווח ב-Diamond World.

 

מנכ"ל דה בירס, אל קוק (Al Cock) מתכנן להרחיב את הנוכחות הקמעונאית של דה בירס, כדי להתחרות בענקיות יוקרה כמו טיפאני (Tiffany) וקרטייה (Cartier). על פי החזון של קוק, דה בירס תהפוך מחברה הממוקדת בכריית יהלומים, לבית אופנה מוביל לתכשיטים, על סמך המורשת העשירה שלה והשפעתה הרבה בשוק.

 

בריאיון ל"פייננשל טיימס", אמר קוק כי "עתיד היהלומים הולך מעבר לכרייה. אני נרגש מהאפשרות להוציא לפועל את האסטרטגיה המקיפה שלי, שמטרתה לבסס את בית התכשיטים היוקרתי בעולם, בחזון החורג מהגבולות המסורתיים של חברת כרייה".

 

נדבך מרכזי בשינוי הזה הוא אסטרטגיית "Origins" ("מקורות") של דה בירס, שאמורה לחזק את הביקוש ליהלומים טבעיים עלי די פנייה לדור חדש של צרכנים. אסטרטגיה זו כוללת חידוש של פעילות השיווק, ושימוש בטכניקות חדשניות להגדלת היקף החשיפה של המותג.

 

חלק מרכזי נוסף באסטרטגיה של שדה בירס יהיה חיזוק הקשרים עם שותפיה הקמעונאים. התוכניות העתידיות כוללות בין היתר הקמת שותפויות אסטרטגיות עם קמעונאיות מובילות כמו סיגנט (Signet Jewelers) בארה"ב וצ'או טאי פוק (Chow Tai Fook) בסין. קרדיט: מכון היהלומים


תכשיטים כפריטי הנצחה: הפרויקט של גינת מויאל (HOTCROWN)


אחרי ה־7 באוקטובר החלה מעצבת התכשיטים גינת מויאל לעצב כאלה שנושאים סמלים שמזוהים עם ישראליות ויהדות. בהמשך החלה לקבל פניות מבני משפחות של נרצחים או חטופים במטרה לשחזר תכשיטים בעלי מטען רגשי - שהפכו גם לפריטי הנצחה

אירועי ה־7 באוקטובר החזירו את גינת מויאל, בעלת המותג HOTCROWN הביתה – למושב ישע שבו נולדה וגדלה, לאנשים שאיתם גדלה ולזיכרונות משירותה הצבאי כתצפיתנית בעזה. ״גדלתי במועצה האזורית אשכול, אני מכירה שם כל ישוב וישוב. הייתי מטולטלת לחלוטין ממה שארע לחברים הקרובים שלי ובכלל לאנשי האזור. הייתי עסוקה בחשיבה איך אני יכולה לפזר קצת אור בחושך שבו הם חיים״. להמשך הכתבה בפורפוליו


נתפס גנב תכשיטים סדרתי בירושלים


"לקוח" שנעצר על ידי בלשי המשטרה מירושלים, התברר כגנב תכשיטים סדרתי. בחודשים האחרונים גנב במספר הזדמנויות תכשיטים מחנויות. אמש הוגש נגדו כתב אישום על ידי יחידת התביעות בירושלים.


כתב אישום הוגש לבית המשפט על ידי יחידת התביעות המשטרתית במחוז ירושלים כנגד תושב חולון (60) בגין מספר מקרי גניבת תכשיטים מבתי עסק בירושלים ובמרכז הארץ. הנאשם שנעצר בתאריך 16.6 על ידי בלשי המשטרה מירושלים בעיר מגוריו, הועבר לחקירה בתחנת לב הבירה ומעצרו הוארך בבית המשפט לטובת מיצוי חקירתו אודות מעשיו הפליליים שבוצעו. לכתבה בחדרי חרדים


 


Comments


bottom of page