top of page

ירחון איגוד התכשיטנים, מאי 2024איסטנבול, שלום ולא להתראות. הפסקת הסחר החד צדדית מצד טורקיה עם ישראל הפתיעה בקיצוניותה. הפסקת הסחר הזיקה בעיקר לטורקים אבל השנאה אלינו גוברת על כל שיקול. הם פשוט שונאים אותנו. החלופות להשגת התוצרת הטורקית בשיאה, עובדים איתם דרך קפריסין, יוון, ועוד קומבינות, ואני, באמת לא מבין איך עדין עובדים איתם. הם לא המציאו את הייצור, המחירים שלהם השתוו ליצרנים פה בארץ ובפועל היצרנים בישראל ב"ה זוכים לפניות והזמנות רבות.

גם אם לא מסתדר עם הייצור בארץ, יש חלופות רבות. מתקשרים אלי לחפש חלופות כאילו העולם עומד על טורקיה. אז כמו תמיד צאו לתערוכות, תפתחו את הראש אבל תבטיחו בעיקר לעצמכם שלפני שרצים לחו"ל בודקים את החלופות פה בארץ, זה זמין, זה פה וזה שלנו.


 

החברים שטרם שילמו דמי חבר 2024 מתבקשים לשלם


נשלחו למייל חשבונות עם קישור לתשלום. נא חסכו לנו תזכורות. בתודה רבה.אנגלו אמריקן מעמידה את דה בירס למכירהוואו ! זה מהלך שאומר הרבה. דה בירס (De Beers) היא חברת יהלומים עולמית, שמתעסקת בכרייה, סחר וייצור של יהלומים. נכון לשנת 2022, נפח כריית היהלומים של דה בירס עמד על 34.6 מיליון קרט, נתון גבוה במעט מהתחזית שעמדה על 32-34 מיליון קרט. ברבעון הרביעי של 2022, נפח כריית היהלומים של דה בירס עלה בקרוב ל-6% והסתכם ב-8.2 מיליון קרט. כמו כן, דה בירס מכרה יהלומים בשווי 450 מיליון דולר במחזור המכירות החמישי של 2023, ירידה שנתית של 31.5%. נראה שהשנה הייתה מאתגרת לחברה, אך היא ממשיכה להתמודד ולהתפתח בתחום היהלומים, העמדתה למכירה מעידה על האמון הפגוע של תחום כריית היהלומים, למרות שחברת האם אנגלו חברת כריית מתכות ענקית מבצעת רה ארגון ושוקלת להתמזג עם ענקית כרייה נוספת בשם BHP באוסטרלית. מה שלכאורה נראה לא קשור ליחס לענף היהלומים. אותי לימדו שנבחרת מנצחת לא מחליפים, אז כנראה דה בירס כבר לא מנצחת.


פנדורה מדווחת על פתיחה חזקה לשנת הכספים שלה, עם ביצועי שיא ברבעון הראשון 980.5 מיליון דולר ארה"בהחברה חוותה זינוק ניכר של 17% בהכנסות ביחס לאשתקד.

החברה מייחסת את הצמיחה לקמפיין "Be Love" האחרון שלה, שמטרתו לעצב מחדש את תדמית המותג פנדורה כמותג תכשיטים שלם, לעומת התפיסה הפופולרית הקודמת של המותג כקמעונאי של חרוזים וצ'ארמס יוקרתיים. שימו לב שמכירות תכשיטי יהלומי המעבדה עלו ב- 87%. 


חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים - הנחיות ליישום


ביום 18.3.2024 פורסם בספר החוקים 3180 חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד– 2024 (להלן: "החוק").

בחוק נקבע כי מעסיק יפחית לעובד מתשלום דמי ההבראה בשנת 2024 , במועד התשלום, את "מחיר יום הבראה" (כפי שהוגדר בחוק) החל לגבי אותו עובד. ההפחתה כאמור, תחול על שכרו של עובד שזכאי לפי הסכם או נוהג לדמי הבראה בשנת 2024 , למעט עובד המועסק על ידי יחיד שלא במסגרת עסק או משלח יד, לדוגמא- עובד במשק בית המועסק כאמור.

 

לחוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה כפי שפורסם על ידי רשות המסים לחצו כאן


העסקת בני נוער בחופשת הקיץ 2024


העבודה עם בני נוער נוחה וזמינה במהלך החופש הגדול, יחד עם זאת הרבה סוגיות התפתחו בשנים האחרונות ולכן מוצג בפניכם עדכון מסכם ומפורט על המותר והאסור. לתשומת לבכם.


שכר מינימום לנוער – החל מאפריל 2024


חל מתאריך 01/04/2024 התעדכן שכר המינימום לבני נוער עובדים על פי התעריפים הבאים:שכר שעתי (לפי היקף משרה של 173 שעות בחודש)

גיל

שכר לחודש

שכר לשעה

עד 16

4,116.01 ש"ח

23.79 ש"ח

עד 17

4,410.01 ש"ח

25.49 ש"ח

עד 18

4,880.41 ש"ח

28.21 ש"ח

 

1. גיל העסקה

אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14.נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בחופשות רשמיות.במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה. ניתן להעסיק נוער רק עבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.לדוגמה: עבודה עם מכונות גזירה וחיתוך כבדות, ייצור ועיבוד חומרים המתלקחים במהירות, עבודה במקומות שהטמפרטורה בהם אינה בין 40-4 מעלות, עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים.

2. מסמכים ואישורים

הצגת תעודת זהות - בהתאם לתיקון 18 לחוק, מחודש אפריל 2016, מעסיק רשאי להעסיק נער רק אם הציג תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, הכוללת את פרטיו. על המעסיק לשמור העתק של תעודת הזהות במשך כל תקופת ההעסקה ועד שנה לאחר מתום ההעסקה. בתום התקופה על המעסיק לבער את העתק תעודת הזהות.

אישור רפואי - חל איסור להעסיק נער, אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעסקתו. על המעסיק לשמור את האישור הרפואי או העתקו במשך כל תקופת ההעסקה ועד שנה לאחר תום ההעסקה. בתום התקופה יבער המעסיק את האישור.

3. מסירת הודעה לעובד

על פי חוק הודעה לעובד, חלה חובה על המעסיק למסור לבני הנוער הבאים לעבוד למשך 30 ימים לפחות, תוך 7 ימי עבודה, טופס הקבוע בתקנות שבו מפורטים, בין היתר, הפרטים הבאים: זהות המעסיק והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך התקופה, עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד, גובה השכר לשעה של העובד, אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שלדעת המעסיק יוכלו לסייע לו ולעובד לדעת טוב יותר מה מצופה מהעובד במהלך תקופת עבודתו. מטרת חוק הודעה לעובד הינה להבהיר את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו.

 

4. שעות עבודה

מותר להעסיק לכל היותר 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.בני 16 ומעלה - מותר להעסיק עד 9 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.

5. שעות נוספות

חל איסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות.

 

6. מנוחה שבועית

חל איסור להעסיק בני נוער ב"מנוחה השבועית" שהיא פרק זמן של 36 שעות רצופות לפחות בין שבוע עבודה אחד למשנהו. ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת וללא יהודי: שישי, שבת או ראשון לפי בחירת העובד. איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת נוער במנוחה השבועית. (בכפוף לנוהל נקיטת הליכים).

 

7. הפסקות

לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת הפסקה של 45 דקות, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה ככלל היא על חשבון העובד, אלא אם כן שהות העובד במקום העבודה בזמן ההפסקה נדרשה על ידי המעסיק.

 

8. עבודת לילה

ככלל, אסור להעסיק נערים שחלה לגביהם חובת לימוד בשעות שבין 20:00 לבין 08:00 בבוקר שלמחרת, ולגבי מי שמלאו להם 16 ולא חלה לגביהם חובת לימוד, בשעות שבין 22:00 לבין 06:00.עם זאת, ניתן להעסיק בני נוער בשעות הלילה במקרים הבאים:

 • בתקופת החופשה מלימודים – לפי הוראת שעה, בתקופת חופשת לימודים רשמית, ניתן להעסיק בני נוער שמלאו להם 16 שנים, עד השעה 24:00. זאת בתנאי שהמעסיק דואג להסעת בני הנוער לביתם, באמצעותו או באמצעות מי מטעמו (ולא בתחבורה ציבורית), מיד לאחר סיום העבודה.

 • לפי היתר של משרד העבודה - במקרים מסוימים ניתן להעסיק נער שמלאו לו 16, גם לאחר השעה 22:00, אם ניתן לכך היתר על ידי משרד העבודה. קיימים שני סוגי היתרים להעסקת נוער בשעות הלילה: 1. היתר כללי – כגון: למקום עבודה מסוים, לסוג של מקום עבודה, לסוגי עבודות מסוימים, או לסוגי בני נוער, בהתאם לגילם. 2. היתר מיוחד – הניתן לבקשת מעסיק מסוים, להעסקת בני נוער במקום עבודה מסוים, או בסוג עבודה מסוים.

 

9. רישום שעות העבודה

על מעסיק חלה חובה לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה משותפת של הנער והמעסיק.

 

10. נסיעות לעבודה

בנוסף למשכורת, ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (עד 22.60 ₪ ליום עבודה).

11. חופשה שנתית

נער זכאי ל-18 ימי חופשה בשנה (קלנדריים) ב- 4 השנים הראשונות.

 

12. "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון"

כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון". יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.

13. תשלום עבור ימי הכנה וישיבות עבודה

על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם.

 

14. הטלת קנסות ועונשים

אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק.

 

15. הפקדה לקופות גמל

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, קובע כי חובת ההפקדה כאמור בצו לא תחול על עובדים שטרם הגיעו לגיל הזכאות - גיל 21 לגבר וגיל 20 לאישה.עם זאת, יתכן ועל פי הסכמים קיבוצים ענפיים/צווי הרחבה ענפיים תחול חובת הפקדה לפנסיה גם לנוער עובד , ולפני גיל הזכאות כאמור בצו הרחבה לפנסיה חובה.

 

16. ביטוח לאומי

נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ולפיכך אין ניכוי משכר העובד. עם זאת, תשלום דמי ביטוח לאומי חל על המעסיק בלבד. המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו של הנער החל ממשכורת ינואר 2021 כדלקמן:

 • עד שכר של 7,122₪ (60% מהשכר הממוצע) - 0.48%

 • מעל שכר של 7,122 ₪ ועד שכר של 47,465 ₪ (הכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח) 2.12%.

17. מס הכנסה

ההכנסה של בני נוער חייבת במס הכנסה. נער שבשנת המס מלאו לו 16 או 17 (לא בשנה שמלאו לו 18), זכאי לנקודת זיכוי לנער בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות. כלומר, נער בגיל כאמור לעיל, זכאי ל- 3.25 נקודות זיכוי, ונערה ל- 3.75 נקודות זיכוי.

יש לציין כי בשל נקודות הזיכוי נוער עובד מתחת לגיל 18 בפועל כמעט ולא משלם מס הכנסה. והמס יוטל במקרים הבאים:

 • לנער - השתכרות שנתית מעל 88,744 ש"ח.

 • לנערה - השתכרות שנתית מעל 98,816 ש"ח.

18. עונשים בחוק

המעסיק נער בניגוד להוראות החוק דינו מאסר או קנס כמפורט להלן:

העסקה מתחת לגיל המותר עפ"י החוק - מאסר עד שנה או קנס מרבי בסך 43,800 ₪ .העסקה ללא אישור רפואי/העסקה, שלא בהתאם לשעות העבודה המותרות / אי מתן הפסקות : מאסר עד 6 חודשים או קנס מרבי בסך 29,200 ₪ .העסקה ללא הוצאת פנקס עבודה לנער- קנס מרבי בסך 14,400 ₪.ניתן להטיל קנסות מינהליים הנעים בין 1,500 ₪ עד 5,000 ₪ לכל עבירה, לפי העניין, על פי תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער), התשנ"ד-1994.מיום 19.6.2012 חלים לעניין הוראות חוק עבודת נוער גם החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה המאפשר הטלת עיצומים כספיים של מעסיקים.

 

19. הגברת האכיפה

בנוסף לעונשים הקבועים בחוק עבודת נוער כאמור לעיל, החוק להגברת האכיפה מונה שורה של הפרות חוק עבודת נוער שבגינן יוטל עיצום כספי ב- 3 דרגות, תלוי בחומרת ההפרה, החל מגובה של 5,050 ₪ ועד לגובה של 35,380 ₪.


תשלום פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות – הנחיות המוסד לביטוח לאומי

בהמשך לפרסום תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד - 2024 בדבר מתן שיפוי למעסיקים של משרתי מילואים בגין הפרשות פנסיוניות ותשלום דמי ביטוח לאומי ששלמו לעובדים, ביום 9.5.2024 פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות לתשלום הפיצוי למעסיקים.

להלן עיקרי ההנחיות:

 1. הפיצוי ישולם תחילה רק עבור תביעות לתגמולי מילואים מחודש אפריל 2024 והוא יהיה חלק מתשלום התגמול השוטף.

 2. מי זכאי לפיצוי - כל המעסיקים למעט מעסיקים ציבוריים (משרדי ממשלה, תאגידים ציבוריים, חברות ממשלתיות וכדומה).

 3. תקופת הזכאות לפיצוי - מ-7.10.2023 ועד 31.12.2024.

 4. סכום הפיצוי 20% מהסכום המחושב לפי שכרו של ב-3 החודשים שקדמו לשירות המילואים. אם העובד עבד פחת משלושה חודשים – נחשב את הפיצוי לפי תקופת עבודתו (חודש או חודשיים).

 5. תשלום הפיצוי נכון להיום הפיצוי ישולם רק עבור תביעות לתגמולי מילואים שיוגשו מחודש אפריל, והוא יהיה חלק בתשלום התגמול השוטף. בהמשך המוסד לביטוח לאומי יעדכן באתר בעניין תשלום עבור התקופה מתחילת המלחמה וילת המלחמה.


 

קורות חיים מאי שהגיעו לאיגוד


נפלאות הבינה

מה יש לבינה המלאכותית Gemini של גוגל ללמד אותנו על ענף התכשיטיים בארץ מאי 2024:


סקירה על ענף התכשיטים בישראל מאי 2024


הקדמה:

ענף התכשיטים בישראל הוא ענף תוסס וצומח, המגלם היטב את הטעם והיוקרה הישראלית. ענף זה מורכב ממגוון רחב של עסקים, החל מחנויות קטנות בבעלות משפחתית ועד לרשתות תכשיטים גדולות בינלאומיות.

היקף הענף:

 • היקף השוק: נכון למאי 2024, היקף שוק התכשיטים בישראל מוערך בכ-5 מיליארד שקל.

 • מספר העסקים: קיימים כ-5,000 עסקים העוסקים בתכשיטים בישראל, ביניהם כ-1,000 חנויות תכשיטים.

 • מספר העובדים: ענף התכשיטים מעסיק כ-10,000 עובדים.

 • היצוא: יצוא תכשיטים מישראל בשנת 2023 הסתכם בכ-200 מיליון שקל.

מגמות עיקריות:

 • צמיחה: ענף התכשיטים בישראל צומח בקצב שנתי ממוצע של כ-5%.

 • עלייה בביקוש לתכשיטים ייחודיים: ישנה עלייה בביקוש לתכשיטים ייחודיים ומעוצבים בעבודת יד.

 • התחזקות המכירות המקוונות: מכירות תכשיטים באינטרנט הולכות ומתחזקות, ומהוות כ-10% מהיקף השוק הכולל.

 • עלייה בפופולריות של תכשיטים משובצים באבנים צבעוניות: ישנה עלייה בפופולריות של תכשיטים משובצים באבנים צבעוניות, כמו ספיר, טופז וטורמלין.

 • התפתחות טכנולוגיות חדשות: טכנולוגיות חדשות, כמו הדפסת תלת מימד, משמשות יותר ויותר לייצור תכשיטים.

אתגרים:

 • התחרות הגבוהה: ענף התכשיטים בישראל מאופיין בתחרות גבוהה, הן מצד עסקים מקומיים והן מצד עסקים בינלאומיים.

 • עלויות הייצור הגבוהות: עלויות הייצור הגבוהות בישראל גורמות לקושי להתחרות במחירים בשוק הגלובלי.

 • הבירוקרטיה: הבירוקרטיה הכבדה בישראל מקשה על עסקים לפעול בצורה יעילה.

הזדמנויות:

 • הצמיחה בשוק הישראלי: שוק התכשיטים הישראלי צפוי להמשיך לצמוח בשנים הקרובות, כתוצאה מהעלייה ברמת ההכנסה והמודעות לאופנה.

 • היצוא: קיימת פוטנציאל משמעותי להגדלת היצוא של תכשיטים מישראל, הן לשווקים קיימים והן לשווקים חדשים.

 • התיירות: ענף התיירות הצומח בישראל פותח הזדמנויות חדשות למכירת תכשיטים לתיירים.

סיכום:

ענף התכשיטים בישראל הוא ענף דינמי וחיוני, המציע הזדמנויות רבות לעסקים. עם זאת, על העסקים בענף להתמודד עם אתגרים שונים, כמו התחרות הגבוהה ועלויות הייצור הגבוהות.

מקורות מידע:

Comments


bottom of page