top of page

מידע חו”ל

ארה”ב: התקבלו עדכונים לרשימות סיטונאים ומפיצים של תכשיטי אופנה וכסף מישראל. ברשות האיגוד מאגרי מידע של תכשיטנים במדינות שונות לפי איפיונים שונים לרבות אופי הפעילות וסוגי התכשיטים. למידע נוסף נא לפנות לאיגוד.

コメント


bottom of page