top of page

תכשיטי אופנה ואביזרים – חשיפה במגזין צרפתי

המגזין  הצרפתי C+ACCESSORIES  לתכשיטי אופנה ואביזרים, מופץ בקרב קניינים ואנשי מקצוע. המערכת מציעה חשיפה לצילומים  נבחרים מסמני מגמה של תכשיטי אופנה ואביזרים.

נא לפנות לאיגוד לקבלת מידע טכני  לאיכות הצילומים הנדרשת ופרטי קשר.

בגליון הסתיו של המגזין פורסמו צילומים של החברות והמעצבים בגם תכשיטים ופרש תכשיטים.

bottom of page