top of page

תכשיטי ילדים רעילים

במדינת ישראל מוכרים תכשיטים רעילים לילדים. כולנו זוכרים את הכתבות במהדורות החדשות שחשפו מספר מקרים בהם ילדים הורעלו והובהלו לאשפוז דחוף.

בישראל קיים תקן חדש יחסית המגביל את כמות המתכות הרעילות דוגמת עופרת וניקל המצויות בתכשיטים, איגוד התכשיטנים כנציג ענף התכשיטים וגורמים נוספים השתתפו בועדת התקן לתכשיטי ילדים ועדה 5319.

הסרטון מאתר Mako

חשוב לציין שמסקנות הועדה הן לאמץ את התקן האמריקאי שקובע את הגבלת יחס המתכות הרעילות בתכשיטים בכדי למנוע סכנה בריאותית. התקן נקבע כתקן חובה לתכשיטי ילדים ותקן וולונטרי (לא חובה) לתכשיטי מבוגרים. איגוד התכשיטנים התנגד לאפליה ואין ספק שיש לחייב את התקן גם לתכשיטי מבוגרים.

אז ב”ה יש תקן וצריך לאכוף אותו וזה החולשה של מדינתינו האהובה. כולי תקווה שהיבואנים יכירו בסכנות הקיימות בתכשיטים בעלי תרכובת עופרת וניקל ברמה גבוהה העלולים לסכן את חיי צרכני ישראל.

בברכה,

גד גרטל, איגוד התכשיטנים בישראל

Comments


bottom of page