תכשיטי כסף

קניין רשת אירופית חשובה ביקר בישראל. נפגש עם נציגים של כעשרים יצרנים של תכשיט כסף. זאת, כדי לשלב מעצבים ישראלים בקו המוצרים של הרשת בשנת 2016.