תעודת אתיקה לחברי האיגוד


180

החל מחודש יולי חברי האיגוד יקבלו תעודת חבר המציינת את התחייבות חבר האיגוד לעבוד כחוק וע”פ תקנון האיגוד

המבטיח חוק וסדר לעסקים ולצרכנים.


תעודת איגוד