top of page

ירחון איגוד התכשיטנים יולי 2019

חברים יקרים

חודש יולי עבר כחודש חלש יחסית לקיץ, זה לא סוד שהוצאות אחרות תופסות את כיס הצרכן לכן אנו חייבים להיות יותר אטרקטיביים, יוזמים וחושבים מחוץ לקופסא. חלקכם עושים זאת בחכמה.

תביעות דמי טיפול ארגוני

לשכת המסחר תל אביב החלה לפנות לכל עסקי התכשיטים שאינם באיגוד ולתבוע דמי טיפול ארגוני בסכומים גדולים, מדהים לשמוע את תירוצי בעלי העסקים וצערם שאינם חברים אצלנו. התאגדות באיגוד מקצועי הינה חובה על פי חוק ולכן צריכה להיות חזקה דעתכן להמשיך את החברות באיגוד שעומל עבורכם.

בהזדמנות זו אבקש ממי שלא שילם, לשלם את דמי החבר הצנועים חשבונות נשלחו במייל.

תביעות ייצוגיות והמועצה לצרכנות

תופעת התביעות הייצוגיות לא מפסיקה, הובא לידיעתנו שניתן לברר באמצעות עורך הדין שלכם אילו תביעות צרכנות רלוונטיות הוגשו לאחרונה ולפעול מיידית בהתאם. בנוסף החלה אכיפה מוגברת של חוקי הגנת הצרכן בעסקים, בביקורות נבדקים קיום שלט מדיניות החזרת מוצרים, תצוגת מחירים, תנאי מבצע, הצגת מחירי המבצע, גילוי נאות ללקוח, אחריות לאחר מכירה ועוד. לצערינו החברות הגדולות שבאיגוד סובלות יותר ואין ספק שמדובר באיום. אבקש מכל חברה שעוברת ביקורת לדווח לאיגוד.

החלת הוראות חדשות בנושא שיקים החל מה-1.7.19

ב 1.7.19 נכנס לתוקף תקן חדש ואחיד לשיקים של כל הבנקים, במטרה להקטין את הסחירות ולהקשות על ההונאות, זאת כחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בהון השחור, בהלבנת​ ההון ובהעלמות המס.

החוק (חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018), קובע כי מעל לסכומים שנקבעו ייאסר על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן מכיוון שלשיקים מוסבים ולשיקים פתוחים ישנם מאפיינים דומים למזומן נקבעו מגבלות גם על השימוש בהם.

השינויים העיקריים:

  1. בין אנשים פרטיים אסור לתת/ לקבל שיק פתוח שסכומו מעל ל- 5,000 ש”ח

  2. אסור לעוסק לתת/ לקבל שיק פתוח בכל סכום

  3. אסור לאדם פרטי לתת לעוסק שיק פתוח בכל סכום

  4. אין להסב שיק מבלי לציין בגב השיק את שמות והמס והנסב ומספר תעודת הזהות של המסב

  5. החוק קובע כי הבנקים, בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא יפרעו שיקים כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

1. שם הנפרע אינו נקוב בשיק 2. שיק שמוסב יותר מפעם אחת וסכומו עולה על 10,000 ש”ח ( למעט החריגים המופיעים בחוק)

למידע מפורט ומצגות מפורטות מטעם בנק ישראל ורשות המיסים, לחצו כאן.

לחצו כאן לפרטים נוספים על החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח- 2018.

משיכת כספים ממרכיב הפיצויים – הבהרה

ביום 10.3.19 פורסמה הבהרה על ידי רשות שוק ההון , ביטוח וחיסכון לפיה זכותו של העובד למשיכתכספי פיצויים מקופת הגמל לא תותנה בקבלת כל אישור מהמעסיק, לרבות אישור על סיום העסקה הבהרה זו פורסמה בהמשך לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל(תיקון מ 21) התשע”ח 2018 מאוגוסט 2018.

להזכיר, על פי התיקון לחוק נקבע כי מעסיק יהיה רשאי למשוך את כספי הפיצויים של העובד רק אם יחסי העבודה הסתיימו והתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  1. המעסיק המציא לקופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה (להלן: “התקופה למתן הודעה”), פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים, ושכספי הפיצויים, כולם או חלקם, שייכים למעסיק או שהוא זכאי לקבלם;

  2. המעסיק המציא לקופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, אסמכתה המעידה שנקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של המעביד לכספי הפיצויים או חלקם אף לאחר התקופה למתן הודעה;

  3. הומצאו לקופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, כל המסמכים האלה:

* הודעה מאת המעסיק, בצירוף אסמכתה, שכספי פיצויים שהפקיד לקופת הגמל בעבור העובד, או חלקם, ניתנים להחזרה לידי המעביד על פי דין או בהתאם להסכם העסקה;

* הודעה מאת העובד, שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה, שכספי פיצויים או חלקם שהופקדו בעבורו לקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל המעביד ניתנים להחזרה למעביד.

בהתאם לתיקון, אם לא התקיימו התנאים לעיל, יהיה העובד זכאי למשוך את כספי הפיצויים מקופת הגמל, והחברה המנהלת של הקופה לא תהיה רשאית לעכב את תשלום הכספים בשל טענות הנוגעות לזכאות לכספי ובהתאם להבהרה הקופות לא תוכלנה להתנות את זכות העובד למשיכת הכספים באישור מהמעסיק או אישור על סיום עבודה.

לעיון בהבהרה המלאה לחצו כאן.

מהמכרה לחנות: טכנולוגיות המעקב משנות את ענף היהלומים

מפיקת היהלומים הרוסית השיקה לאחרונה תכנית שתאפשר לקונים לעקוב אחר ההיסטוריה של היהלום שרכשו, באמצעות מספר זיהוי ו”דרכון” אלקטרוני. בכך, מקווה החברה לקרוץ לקהל צעיר יותר, המגלה מעורבות רבה יותר בסוגיות חברתיות ואתיות, ובכלל להגביר את הביקוש ליהלומי החברה. עוד בנושא.

יהלומי המעבדה מכים בענף היהלומים

יהלומי המעבדה נכנסים לארץ בקצב מהיר יותר משחשבנו, כיום יהלום המעבדה מוגדר כאבן חן ללא פיקוח בכניסה לארץ והשאר כבר מובן. ההשפעה על מחירי תכשיטי היהלומים הטבעיים החלה גם בשוק בארץ ובעיקר עולה המודעות בחנויות להציג תכשיטים משובצי יהלומי מעבדה כחלופה זולה יותר ואטרקטיבית לאוהבי היהלום. מרטין רפפורט הבעלים של רפ-נט זירת מסחר היהלומים מסכם את הנזקים במאמר של מכון היהלומים בקישור הזה.

תערוכת השעונים קוראת לכם לבוא על חשבונם

אתם מוזמנים לבקר בתערוכת יצרני השעונים בהונג קונג במימון חברת UBM המעניקים למבקרים טיסה ומלון חינם. מי שעוד לא הצטרף מוזמן להיכנס לקישור לשכת המסחר איתה אנו מנהלים את הפרויקט.

יצואנים לארה”ב – שינוי בהצהרה בחשבוניות למכס ארה”ב

עסקים המייצאים לארה”ב שימו לב! הוראות ההצהרה במכס ארה”ב השתנו שוב. כל היצואנים לארה”ב בלבד יוסיפו מעתה את ההצהרות שלהלן. בחודש שעבר עדכנו לגבי תכשיטי יהלומים שיצואן המייצר בארץ חוייב עד כה להצהיר על החשבונית:

All diamonds supplied by YOUR NAME are natural, treated and

and nonsynthetic. All diamonds are purchased from legitimate

sources not involved in the funding of conflict and are in compliance

with the Kimberly Process and UN regulations

החודש קיבלנו עדכון על שינוי גורף לכלל היצואנים. העדכון האחרון ממכס ארה”ב מבהיר כי כל יצרן תכשיטים מחוייב להוסיף הצהרה האם המוצר מיוצר 100% בישראל כולל חומרי הגלם (הזהב והיהלומים למשל) או שרכש את כל חומרי התכשיט בארץ, במקרה שייצר הכל או רכש את הכל בישראל יצהיר היצרן:“(Wholly Produced (100%”

אופציה שניה שהחלקים או האבנים נרכשו בחו”ל והתכשיט מיוצר או מורכב בארץ, במקרה כזה יש להצהיר: “Not Wholly Produced” רק לפרט ולהוכיח היכן נרכשו החלקים\חומרי הגלם.

להלן מסמך המכס, יש לקרוא היטב וליישם את הוראותיו, תכשיטן שלא ידייק צפוי לקנסות כבדים וסימון הערת עסק במכס. RegAlert-ILFTA

שוב תודה לחברת IBB Tel Aviv על המידע.

תווי שי לעובדים

לשכת המסחר יוצאת במבצע תווי שי לעובדים לקראת החגים הקרובים:

שופרסל: תו הזהב Cash בהנחה של 7%רמי לוי: התו המלא בהנחה של 7%ישראכרט: Maximum Shopping בהנחה של 5%MAX מבית לאומי קארד: גיפט קארד בהנחה של 17% יינות ביתן: תו פלוס בהנחה של 7.4%פוקס: Dream Card בהנחה של 24% – 40%ויקטורי: גיפט קארד בהנחה של 8%להזמנה ופרטים נוספים לחצו כאןבירורים נוספים בטל’ 03-5631061/075


BoolApps 050-4229110

Comments


bottom of page